We wszystkich sprawach proszę o kontakt pod adresem:

redakcja@babskiporadnik.pl