Koniec małżeństwa - łatwo stwierdzić, trudniej opłacić. Sprawdź, ile kosztuje rozwód
Miłość

Koniec małżeństwa – łatwo stwierdzić, trudniej opłacić. Sprawdź, ile kosztuje rozwód

Podział majątku, pozew o rozwód, strona przeciwna, majątek wspólny. Kosztowne frazesy drogiego przewodu sądowego. Sprawdź, ile kosztuje rozwód i czy wystarczy tylko jeden wniosek, aby stwierdzić koniec pożycia małżeńskiego.

  1. Proces przygotowania wniosku jako początek postępowania cywilnego.
  2. Koszty sądowe.
  3. Orzeknięcie wyroku – czy to koniec wydatków?
  4. Zwrot kosztów przewodu sądowego.
  5. Złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów – kto i kiedy może się o nie ubiegać?

Rozwód jest bardzo trudnym procesem. Jeżeli jednak obie strony nie umieją dojść do porozumienia wydaje się, że jest to jedyna słuszna droga. Warto pamiętać jednak, że unieważnienie aktu małżeństwa jest bardzo kosztowne. W zależności od przebiegu sprawy możemy liczyć się z mniejszymi bądź większymi opłatami. Nieważne, czy istnieje konieczność orzekania o winie bądź ma się odbyć podział majątku, należy uiścić opłatę od około 1000 złotych do nawet 3000 złotych. Dodatkowo, jeśli rozwód wymaga obecności profesjonalnego pełnomocnika, musimy doliczyć także jego honorarium.

Proces przygotowania wniosku jako początek postępowania cywilnego.

Wszczęcie postępowania, które wynika z ustania pożycia małżeńskiego, wymaga złożenia pozwu o rozwód. Jest to dokument, który można napisać samemu bądź za pomocą adwokata, jednak jest to niewątpliwie konieczne do wszczęcia postępowania rozwodowego. Podczas rozwodu każda ze stron powinna zdecydować się na pomoc radcy prawnego, który będzie reprezentował stanowisko osób ubiegających się o dokument potwierdzający wygaśnięcie aktu małżeństwa. Adwokat reprezentuje stronę na etapie przygotowania do rozwodu i podczas trwania sprawy w sądzie aż do momentu, kiedy to sąd orzeknie wyrok. Zatrudnienie adwokata (lub radcy prawnego) to koszt w wysokości od 400 do kilku tysięcy złotych. Kwota jest zależna od doświadczenia i prestiżu wybranego adwokata, a także od zawiłości sprawy rozwodowej.

Koszty sądowe.

Już składając pozew o rozwód strona zobowiązana jest uiścić opłatę sądową, która wynosi 600 zł. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę koszty postępowania. Warto także pamiętać, że rozwód rozwodowi nierówny. Musimy pamiętać o podziale majątku, orzekaniu o winie oraz o wszelkich dodatkowych kosztach postępowania, które zależne są od sytuacji materialnej małżonków. Postępowanie o rozwód wymaga także podzielenia majątku wspólnego i ewentualnego ustalenia pełnoprawności opieki nad dziećmi. Taka sprawa może wymagać nakładów finansowych w wysokości 1000 zł. W przypadku sprawy, która odbywa się za porozumieniem stron, koszt procesu rozwodowego może się zmniejszyć nawet do 300 zł.

Orzeknięcie wyroku – czy to koniec wydatków?

Kolejne koszty czekają nas jeszcze po ogłoszeniu wyroku przez sąd. W przypadku orzeczenia o eksmisji jednej ze stron, druga z nich będzie zobowiązana do wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł. Warto także zaznaczyć, że w przypadku orzeczenia o alimentach osoba, na rzecz której zasądzono alimenty, zobligowana jest do wniesienia opłaty w wysokości 5% zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W przypadku składania apelacji od wyroku konieczne jest ponowne uiszczenie kosztów sądowych w wysokości 600 zł.

Zwrot kosztów przewodu sądowego.

W przypadku wyroku orzekającego ustanie pożycia małżeńskiego, strona żądająca postępowania o rozwód może oczekiwać zwrotu poniesionych w toku procesu kosztów w części lub w całości. Strona przegrywająca ponosi koszty, jakie zostały włożone w przewód sądowy w czasie trwania sprawy rozwodowej. Opłatę uiszcza się w sądzie, który zwraca pieniądze stronie przeciwnej. W przypadku oddalenia pozwu rozwodowego to strona wnosząca zwraca koszty drugiej stronie sporu.

Złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów – kto i kiedy może się o nie ubiegać?

Zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść opłat bez nadszarpnięcia budżetu koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny. Dotyczy to obu stron sprawy rozwodowej. W takim przypadku należy zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jaki powinien być dobry adwokat?

źródło: https://www.bazadoradcow.pl

Materiał partnera.

One Comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.